Agama Buddha Relevan dengan Masa Kini?

Agama Buddha Relevan dengan Masa Kini?

Pada Satu Level,

Agama Buddha mengajar orang per orang untuk mengatasi pelbagai peristiwa dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. la mengembangkan sikap yang baik terhadap kehidupan sedemikian rupa hubungan dengan sehingga keluarganya dan dengan anggota masyarakat menjadi lebih baik. 


Level Lebih Dalam Agama Buddha mengajarkan orang untuk mengembangkan kesadarannya sehingga akhirnya ia melihat kehidupan sebagaimana adanya. 


Bersumber pada pengalaman-Nya sendiri, Buddha telah menunjukkan bahwa terdapat satu cara untuk melenyapkan penderitaan dan mencapai kebahagiaan tertinggi. 

Tags :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TRANSLATE

Yayasan Muda Mudi Buddhis Bersatu
BCA KCU Darmo Surabaya (CENAIDJA)
088.880.7988

Yayasan Muda Mudi Buddhis Bersatu
BCA KCU Darmo Surabaya (CENAIDJA)
088.880.7988