Kepemimpinan Ideal Menurut Buddha

Kepemimpinan Ideal Menurut Buddha

Menurut Buddha, seorang pemimpin bangsa harus memenuhi sepuluh kewajiban (dasa raja-dhamma). 

Kewajiban pertama, mengenai (dana) kedermawanan 

Kedua, penguasa harus memiliki moral yang baik (sila) 

Ketiga, kesediaan berkorban (pariccaga) 

Keempat, integritas atau tulus, jujur, dapat dipercaya (ajjava) 

Kelima, kebaikan hati termasuk bersikap menyenangkan (maddava) 

Keenam, menjalankan hidup sederhana (tapa) 

Ketujuh, hingga kesembilan, tanpa amarah (akkodha) 

Kedelapan, tanpa kekerasan (avihimsa) 

Kesembilan, kesabaran (khanti) saling berhubungan 

Kesepuluh, penguasa tidak boleh bertentangan dengan kebenaran atau melawan kehendak rakyat (avirodhana).

Tags :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TRANSLATE

 

VESAK FESTIVAL 2024 & SANGHADANA

 

SURABAYA
22 - 26 Mei 2024
Main Atrium, Tunjungan Plaza 3

 

JAKARTA
29 Mei - 2 Juni 2024
Center Atrium, Mal Taman Anggrek

 

BCA 088 880 7988
a.n. Yayasan Muda Mudi Buddhis Bersatu

Yayasan Muda Mudi Buddhis Bersatu
BCA KCU Darmo Surabaya (CENAIDJA)
088.880.7988

Yayasan Muda Mudi Buddhis Bersatu
BCA KCU Darmo Surabaya (CENAIDJA)
088.880.7988